Stasjonshistorie
Back Next

 

Up

Jonsbu Radio

Koordinater: 75°19'32"N 20°23'16"V

Jonsbu, norsk stasjon og radiostasjon anlagt 1932 av John Gi¿vers ekspedisjon i forbindelse med IPY (International Polar Year) hvor det skulle foretas meteorologiske observasjoner. Foto: Norsk Polarinstitutt

 

Jonsbu Radio/LMW var en norsk meteorologisk stasjon på Nord¸st-Gr¸nland.

 

horizontal rule

 

Myggbukta Radio

Koordinater: 73°29'27"N 21°33'07"V

 

Myggbukta Radio/LMG var en norsk meteorologisk stasjon på ¨st-Gr¸nland. Den var den viktigste norske stasjonen på ¨st-Gr¸nland. 

I tillegg til Myggbukta og stasjonene Jonsbu, Finnsbu og Torgilsbu, så fantes omkring 1932 også de meteorologiske stasjonene Karlsbak/LMU (korresponderte med Jan Mayen Radio) og Storfjord/LMR (korresponderte med Bergen Radio).

 

horizontal rule

 

Finnsbu Radio

 

Koordinater: 63°22'57"N 41°18'4"V

 

Finnsbu Radio/LMX var en norsk meteorologisk stasjon på S¸r¸st-Gr¸nland.

 

horizontal rule

 

Torgilsbu Radio

 

Koordinater: 60°32'N 43°11'V

 

Torgilsbu Radio/LMQ var den sydligste meteorologiske stasjonen på ¨st-Gr¸nland.

 

horizontal rule


Ny-Ålesund Radio


Ny-Ålesund Radio/LJN, den nordligste stasjonen på Svalbard, ble bemannet fra Svalbard Radio når telegrafister i Ny-Ålesund forulykket.

Eksterne lenker

bullet

Ny-Ålesund telegrafstasjon (Norsk Telemuseum)

horizontal rule

Svalbard Radio 

Svalbard Radio (LGS) var en norsk kystradiostasjon som ligger ved Longyearbyen. Den ble 1. april 2006 fjernstyrt fra Bod¸ Radio.

Like etter at Svalbard den 14. august 1925 kom under norsk herred¸mme ble tidligere Spitsbergen Radio den 19. september samme år omd¸pt til Svalbard Radio. I f¸lge stasjonsfortegnelsen for juni 1926 er kallesignalet fremdeles LFG.  Den 1. september 1930 flyttet stasjonen til Skj¿ringa i Longyearbyen.

Den langsomme postgangen f¸rte til opprettelsen av radioforbindelse med fastlandet via Ing¸y Radio/LEI. Spitsbergen Radio styrket umiddelbart Norges posisjon på Svalbard som den den f¸rste i Arktis. Stasjonen dekket nesten hele Ishavet, og på grunn av den hurtige og stabile forbindelsen med fastlandet formidlet den all kommunikasjon mellom de arktiske områdene og resten av verden. Nesten alle telegrammene den f¸rste vinteren gjaldt gruvedriften på ¸ya, men kort tid etter ble stasjonen også benyttet av fangstflåten.

Tilkopling til telefonnettet

I mars 1949 ble Svalbard Radio koblet til det innenrikske telefonnettet ved at det ble etablert telefonforbindelse mellom Longyearbyen over Harstad Radio. Det var etter at både Svalbard Radio og Harstad Radio i 1947-48 begge fikk bedre antenner og sterkere sendere at Svalbard fikk muligheten for rikstelefon med hjemlandet over Harstad. Det ble satt opp rhombeantenner og 5 kW kortb¸lgesendere både på Svalbard og i Harstad. I 1978/79 ble denne forbindelsen avl¸st da Svalbard Radio fikk satellittforbindelse over Eik jordstasjon.  I 1981 ble Longyearbyen og Isfjord Radio knyttet til telenettet på fastlandet med fjernvalg.

I 1976 flyttet radiostasjonen flyttet fra Skj¿ringa til tårnet ved Svalbard lufthavn, og Isfjord Radio ble fjernstyrt fra Longyearbyen. Kystradiotjenesten ble fra dette tidspunktet utf¸rt i kombinasjon med AFIS-tjenesten ved lufthavnen (Longyear Information) av personell rekruttert fra både Luftfartsverket og Telenor. Disse måtte både ha både AFIS-kurs og radiotelegrafistsertifikat, samt ha kurs i v¿robservasjon fra Meteorologisk institutt. Personalet var administrert av Telenor Nett AS, Kystradio, enten de kom fra Luftfartsverket eller Telenor.

Telegrafitjenesten ved Svalbard Radio ble nedlagt den 1. februar 1999. Fra 1. april 2006 ble Svalbard og Isfjord Radio fjernstyrt fra Bod¸ Radio som nå fjernstyrer alle kystradioanlegg på Svalbard. Samtidig overtok Avinor lufttrafikktjenesten.

¨vrige stasjoner på Svalbard

De russiske samfunnene på Svalbard har alle hatt sine radiostasjoner med russiske kallesignaler: Barentsburg Radio/UKS2, Pyramiden, Grumant og Coles Bay.

 

horizontal rule

Spitsbergen Radio

Spitsbergen Radio/LFG var den f¸rste radiostasjonen i arktisk område og lå f¸rst på Hvalpynten (Finneset) i Green Harbour, den nåv¿rende Gr¸nfjorden, like s¸r for nåv¿rende Barentsburg. Stasjonen skiftet den 19. september 1925 navn til Svalbard Radio. Stasjonen ble flyttet til Longyearbyen i 1930.

Turistskip like innenfor Finneset i Gr¸nfjorden i 1911. Vi ser den da nyetablerte Spitsbergen Radio i forgrunnen.Den 3. mai 1911 vedtok Stortinget at det skulle bygges en radiotelegrafstasjon på Svalbard. Stasjonen fikk navnet Spitsbergen Radio og ble plassert på Hvalpynten i Green Harbour (nå Gr¸nfjorden), n¿rmere bestemt på Finneset like innenfor Barentsburg. I og med at Spitsbergen på den tid var ingenmannsland ble stasjonen lagt på et område på Hvalpynten som tilh¸rte et Larvik-selskap. Denne etableringen skjedde fem år f¸r det ble satt i gang norsk kulldrift på Svalbard. De f¸rste radiosignalene gikk på lufta 22. november samme år, og Svalbard var knyttet til fastlandet med datidens teleteknologi. En tilsvarende stasjon, Ing¸y Radio, ble bygget på fastlandet.

 

Isfjord Radio

Isfjord Radio sett fra vest 23. juli 2005. Foto: K.A. Gallis, Wikimedia

Isfjord Radio (LML) er en norsk radiostasjon på Svalbard som ble opprettet i 1933. Isfjord Radio ligger ytterst i Isfjorden, på Kapp Linné som springer ut helt nord på Nordenskiöldkysten. Stasjonen er i dag automatisert og fjernstyrt fra Bod¸ Radio. Byggene som tilh¸rte radiostasjonen blir om vinteren benyttet til overnatting for turister. Om sommeren er byggene for det meste ikke i bruk, bortsett fra enkelte mastergradskurs i regi av UNIS. Stasjonen får str¸m fra et dieseldrivet generator.

I 1911 etablerte Telegrafvesenet en kystradiostasjon lengre inne i Gr¸nfjorden, i Green Harbour, som betjente nordlige deler av Atlanterhavet. Isfjord Radio ble opprettet og avl¸ste Gr¸nnfjord-radioen 22 år senere, på anmodning fra Sovjetunionen. Bakgrunnen var de vanskelige is- og v¿rforholdene som kunne skape problemer for skipsfarten til gruvebyene i Isfjorden. Et sovjetisk skipsforlis var den utslagsgivende årsaken og en bemannet radiostasjon med et fyrtårn var på plass i 1930-årene. Da Svalbard ble evakuert i 1941 ble byggene revet eller brent. Rett etter at krigen var over ble radiostasjonen gjenoppbygd på samme plass som f¸r. I 1957 - 58 ble stasjonen utvidet med et nytt hovedbygg og et nytt generatorrom.

Telenor solgte i 2006 byggene til Store Norske Spitsbergen Kulkompani, som leier ut byggene til turistformål. Fra 1. januar 2008 leies de ut til Basecamp Spitsbergen. Men fortsatt har Telenor vanlig VHF kystradiosending fra stedet.

Den 19.september 2011 monterte Telenor Maritim Radio en ny kystradiosender på Isfjord Radio, som skal sende kortb¸lge v¿r- og ismeldinger til skipstrafikken rundt og nord for Svalbard. Dette er den tredje historiske antenneinstallasjonen på stedet og gj¸r igjen Isfjord Radio til et viktig sendersted for kystradioen i Nord-Atlanteren.

horizontal rule

Bj¸rn¸ya Radio

Bj¸rn¸ya Radio/LJB, den s¸rligste radiostasjonen på Svalbard, som var etablert i 1919 ble fjernstyrt fra Bod¸ Radio h¸sten 1996. 

 

horizontal rule

Jan Mayen Radio

Jan Mayen Radio (LMJ) var en norsk kystradiostasjon på Jan Mayen. Den f¸rste radiostasjonen ble bygd i 1921 ved «Eldstemetten» på ¸stsiden av ¸ya. Radiostasjonen bestod av en 3 kW Telefunken gnistsender og 55 meter h¸ye tremaster til antenner. I september 1940 ble stasjonen ¸delagt av norske styrker og besetningen sendt til Island. I 1941 ble en stasjon bygd ved Nordlaguna på vestsiden av ¸ya. Etter krigen ble den flyttet opp på platået ovenfor Nordlaguna som i dag heter Libergsletta. I 1962 ble radiostasjonen flyttet til Helenesanden 3 km nord for Forsvarets Loranstasjon. I 1984 ble telegrafikravet fjernet, og radiostasjonen ble flyttet til Forsvarets stasjon. I 1989 ble det installert VHF-sett på Danielsenkrateret og i 1994 ble MF-digital-selcallsender installert og fjernstyrt fra Bod¸ radio. Stasjonen kontrolleres i dag fra Bod¸ Radio via satellitt, men kan tas i lokal kontroll ved sambandsbrudd mot Eik jordstasjon.

 

horizontal rule

Vard¸ Radio

Koordinater: 70°22′14″N 31°05′51″¨

Vard¸ Radio (LGV) er en kystradiostasjon som ligger i Vard¸. Den har en meget viktig funksjon i forhold til fiskeflåten og annen skipstrafikk i Barentshavet.

Stasjonen ble påbegynt bygget i 1921 og stod ferdig i 1923. Sommeren 1940 ble stasjonen fors¸kt bombet av tyske fly, men takket v¿re beskytning fra den n¿rliggende Vard¸hus festning som fremdeles var på norske hender, ble ¸deleggelser avverget. I 1969 overtok stasjonen mellomb¸lgestasjonene Berlevåg Radio (LFQ) og Mehamn Radio (LFM), og fra 1990 hele kysten fra Troms¸ til russergrensen som f¸lge av nedleggingen av Hammerfest Radio.

Vard¸ Radio var den siste kystradiostasjonen i Norge som f¸rte telegrafi. Denne tjenesten ble nedlagt ved årsskiftet 2002/2003.

På lyttevaktsrommet ved Vard¸ Radio overvåkes n¸dkanaler for maritim VHF, mellomb¸lge-telefoni og for luftfart¸yer og friflyt n¸dpeilesender. Radiostasjonen har også terminaler for det nye globale n¸d- og sikkerhetssystemet GMDSS og direkte telefonlinje til hovedredningssentralen i Bod¸. Fra 1. februar 1999 var Vard¸ Radio den eneste stasjonen i Vest-Europa som fortsatt brukte mellomb¸lge-telegrafi i n¸d- og sikkerhetsarbeidet, etter avtale mellom Norge og Russland. Det sendes også ut isvarsel fra stasjonen, og man har v¿robservasjonstjeneste.

Ekspedisjonen ved Vard¸ Radio avlytter og betjener flere kanaler for mellomb¸lge-telefoni og telefonikanaler for VHF. Man har stor kompetanse på kontakt med ¸steuropeiske skip. Vard¸ Radio ble den 23. januar 2007 (offisiell åpning) samlokalisert med Kystverkets Vard¸ Trafikksentral.

Eksterne lenker

bulletInfo om Vard¸ Radio

 

horizontal rule

Berlevåg Radio

Berlevåg Radio (LFQ) var en kystradiostasjon i Berlevåg som f¸rte radioekspedisjon på mellomb¸lge-telefoni frem til 1969 da trafikken ble fjernstyrt fra Vard¸ Radio. Stasjonen var en ren telefonistasjon uten telegrafi underlagt telegrafstasjonen og rikstelefontjenesten.

horizontal rule

Mehamn Radio

Mehamn Radio (LFM) var en kystradiostasjon i Mehamn som f¸rte radioekspedisjon på mellomb¸lge-telefoni frem til 1969 da trafikken ble fjernstyrt fra Vard¸ Radio. Stasjonen var en ren telefonistasjon uten telegrafi underlagt telegrafstasjonen og rikstelefontjenesten.

horizontal rule

Honningsvåg Radio

Koordinater:

Ekspedisjonslokalene ved Honningsvåg Radio lå i telegrafstasjonen i Honningsvåg med adresse i Storgata 6.

Honningsvåg Radio (LFH) var en kystradiostasjon i Honningsvåg som ble opprettet etter 2. verdenskrig, senest i 1958. Den var i drift som en telefonistasjon frem til begynnelsen på 1980-tallet da senderne ble fjernstyrt fra Hammerfest Radio.

Radiomasta til Honningsvåg Radio sto f¸rst på Juldagsneset. Masta blåste ned i en storm tidlig på 1980-tallet. Masta ble ikke gjenoppbygd. Senderen ble flyttet til Vesteraksla, fjellet mellom Honningsvåg og Nordvågen, og sannsynligvis skjedde automatisering samtidig med denne operasjonen. Senderen er nå på Honningsvågfjell sammen med andre sendere.

Kilder:
1. Korrespondanse med Arvid Bye, Nordkappmuseet og Tor Egil Markussen, Repvåg Kraftlag (mars 2012).

horizontal rule

 

Troms¸ Radio

Troms¸ Radio (LGE) var en kystradiostasjon i Troms¸ som f¸rte radioekspedisjon på mellomb¸lge-telefoni og -telegrafi samt på VHF frem til h¸sten 1980 da trafikken ble fjernstyrt fra Hammerfest Radio og fra Harstad Radio. 

Mellomb¸lgeantennene og muligens også ekspedisjonsbygget kan ha ligget på nordspissen av Troms¸ya.

horizontal rule

 

Harstad Radio

De siste årene f¸r radioekspedisjonstjenesten ble flyttet til Bod¸ lå Harstad Radio i 3. etasje i Telenor-bygningen i Hans Egedes gate 6.

Koordinater: 68°47'57"N  16°32'23"¨

Harstad Radio (LGH) var en kystradiostasjon i Harstad som f¸rte radioekspedisjon på mellomb¸lge-telefoni og -telegrafi samt VHF frem til omlag 1989 da trafikken ble fjernstyrt fra Bod¸ Radio. Radiostasjonen ble etablert omkring f¸rste halvdel av 1940-tallet.

Stasjonen lå opprinnelig på Harstadåsen, men ekspedisjonslokalene ble senere flyttet til Telebygningen i Hans Egedes gate 6.

 

horizontal rule

 

V¿r¸y Radio

«Gammeltelegrafen», den gamle bygningen der V¿r¸y Radio holdt til, huser i dag et gjestgiveri med kafé.

Koordinater: 67°39'21"N 12°43'13"¨

V¿r¸y Radio (LFV) var en radiotelegrafstasjon som på 1920-tallet hadde 20 nm rekkevidde.  Den var oppsatt med Telefunken-utstyr, og opererte på 700 m (428,6 kHz). Den korrespondererte prim¿rt med Fauske Radio, R¸st Radio og S¸rvågen Radio. 

Så sent som på slutten av 1950-tallet var radiostasjonen ennå i drift.

horizontal rule

 

R¸st Radio

Den gamle stasjonsbygningen til R¸st Radio tilh¸rer fremdeles Telenor.

Koordinater: 

R¸st Radio (LFR) var en av de f¸rste radiotelegrafstasjonene i landet.  Radiotelegrafen kom i drift like etter at S¸rvågen Radio ble satt i drift. Stasjonen hadde på 1920-tallet en rekkevidde på 200 nm. Det var Marconi-utstyr.  Stasjonen opererte på  300, 600 og 1600 m., som tilsvarer 1000 kHz, 500 kHz og 187,5 kHz.  Stasjonen korresponderte på denne tiden med Fauske Radio, S¸rvågen Radio og V¿r¸y Radio.

Den var i 1958 fremdeles i drift.  I dag tilh¸rer den gamle stasjonsbygningen fremdeles Telenor.

horizontal rule

 

Bod¸ Radio

Bod¸ Radios ekspedisjonsbygning på Hammaren (1964-2006).

Koordinater: 67°17′06″N 14°22′54″¨

Bod¸ Radio (LGP, tidl. LEE) er en kystradiostasjon som ligger i Bod¸.

Virksomheten startet som telefonistasjon f¸r 1932, og ble drevet sammen med Rikstelefonen i byen frem til mai 1964 da stasjonen fikk sin egen bygning der den i tillegg til maritim telefoni og telegrafi også fikk ansvaret for radiokommunikasjon med fly. Aeradioen ble overf¸rt til Luftfartsverket i 1991. I 1937-38 ble trafikkgrunnlaget betydelig ¸kt siden Fauske Radio formelt sett ble flyttet til Bod¸ Radio – i realiteten ble Fauske Radio nedlagt og trafikken ble overtatt av Bod¸ Radio.

Bod¸ Radio betjente i begynnelsen kun sitt eget n¿rområde, men har etter hvert overtatt all maritim kommunikasjon i Nordland, Troms og store deler av norsk ¸konomisk sone (N¨S) via fjernstyrte MF- og VHF-anlegg. På slutten av 1980-tallet overtok Bod¸ Radio det meste av trafikken til Harstad Radio da denne stasjonen ble nedlagt.

Stasjonen fjernstyrer Jan Mayen Radio (fra 1994) og Bj¸rn¸ya Radio (fra h¸sten 1996) ved hjelp av satellitt, og dekker dermed områdene rundt disse ¸yene for radiotelefonsamtaler og v¿rmeldinger på MF og VHF.

Fra begynnelsen av april 2006 overtok Bod¸ Radio styringen av alle maritime radioanlegg på Svalbard, inkludert Svalbard Radio og Isfjord Radio.

Bod¸ Radio er nå samlokalisert med Hovedredningssentralen for Nord-Norge i Jakhelln Brygge.

Eksterne lenker

bulletInfo fra Telenor Maritim Radio

 

horizontal rule

Fauske Radio

Koordinater: 67° 15' 29" N 15° 22' 48" E

Fauske Radio (LDW) var en norsk radiotelegrafstasjon som ble påbegynt sommeren 1919 under ledelse av dav¿rende telegrafbestyrer Carl Bugge.  Den sto ferdig til pr¸vedrift 20. januar 1921, og ble åpnet for regul¿r drift 4. mars samme år.

Fauske Radio var utstyrt med Marconi-utstyr. Rekkevidden ble oppgitt til 200 nm. Den korresponderte i f¸lge listene på 300, 600, 1600, 1800 og 2100 meter. Korrespondansen gikk i hovedsak mot R¸st Radio, S¸rvågen Radio, V¿r¸y Radio og eventuelt Svalbard Radio.

Stasjonen ble vedtatt midlertidig flyttet til Bod¸ omkring 1937-38, og gjenoppsto da som Bod¸ Radio.

Eksterne lenker

bullet

Fauske Radio (1920 - 1937) (Nord-Norsk Radiomuseum)

horizontal rule

 

R¸rvik Radio

Koordinater: 64° 51' 49" N 11° 13' 45" E.

Ekspedisjonslokalene til R¸rvik Radio lå i det gule huset i forgrunnen. I dag holder en avdeling av Norsk Telemuseum til her.

R¸rvik Radio (LGD) var en kystradiostasjon i R¸rvik som var i drift fra 6. november 1936 til 1. juni 1986.  Stasjonen korresponderte på mellomb¸lge telefoni og telegrafi samt på VHF. Etter nedleggingen av ekspedisjonen ble trafikken overtatt av ¨rlandet Radio.

Det var R¸rvik Radio som oppfanget n¸dmeldingen fra hurtigruteskipet «Sanct Svithun»/LKGQ som forliste ved Nord¸yan fyr på Folla s¸ndagskvelden den 21. oktober 1962.  N¸dmeldingen kom kl 22 og inneholdt opplysninger om at fart¸yet hadde gått på grunn ved Grinda fyr, at bunnen var opprevet og at de sank.  45 minutter senere meldte skipet at de var uten str¸m, og radiotrafikken opph¸rte.   

Sj¸forklaringen viste det seg at skipet hadde feilnavigert og hadde enten seilt 330° i stedet for 33°, eller så hadde fart¸yet tatt feil av Grinda fyr og Nord¸yan fyr som hadde ganske lik fyrlyskarakter.  41 mennesker omkom, mens 48 mennesker ble berget.  Alle på broa; kaptein, styrmann, los og rormann gikk ned med skipet.

Norsk Telemuseum ligger nå i de gamle lokalene til R¸rvik Radio i Dalseths gt 1. Det har v¿rt telegrafstasjon i R¸rvik siden slutten på 1800-tallet. I museet finner du telegrafens historie igjennom hundre år. Her finnes også historien til R¸rvik Radio.

Fra innslag om R¸rvik radio i NRKs «Lands landevegen – R¸rvik» i 1980 7). Blant annet intervju med radiobestyrer Ivar Hemming. 
(Klikk på bildet for å se innslaget.)

Se også

bullet Artikkelen «R¸rvik Radio ga de sj¸farende trygghet» i Havlandet nr. 6, mars 2013, ss. 38 - 40.

Kilder:
1. Pål Espolin Johnson: Hurtigruta (ss. 35-37), 1978, ISBN 82-02-04055-8 (ib.)
2. Stattfinden http://www.simplesite.com/Bryggen/5305242 (lenke bes¸kt mars 2012)
3. Norwegian Ship Losses 1946-1968 (lenke bes¸kt mars 2012)
4. http://no.wikipedia.org/wiki/Sanct_Svithun-forliset
5. Elveland, Odd Victor: R¸rvik Radio i storm og stille, 91 s. ill., 1992, ISBN 82-7164-029-1
6. Norsk telemuseum i R¸rvik (lenke bes¸kt i mars 2012)
7. http://tv.nrk.no/program/frep44008080/sommer-i-arkivet-langs-landeveien-roervik (lenke bes¸kt 30. juli 2013)

horizontal rule

 

¨rlandet Radio

Ekspedisjonsbord fra ¨rlandet Radio (fra Norsk Radiomuseum i Selbu).

¨rlandet Radio (LFO) var en kystradiostasjon på ¨rlandet som f¸rte radioekspedisjon på MF telefoni og VHF  frem til 7. mai 2004 da trafikken ble fjernstyrt fra Flor¸ Radio. Stasjonen ble bygd under 2. verdenskrig, og overtatt av Telegrafverket i 1947.

 

horizontal rule

Flor¸ RadioKoordinater: 61°35′58″N 5°02′07″¨

Flor¸ Radio (LGL) er en kystradiostasjon lokalisert i Flor¸ i Sogn og Fjordane. Stasjonen ble opprettet i 1938 etter krav fra Ruteskipenes Befalsforbund. Bakgrunnen var bl.a. flere grunnst¸tinger av hurtigrutene i Flor¸-leia.

Stasjonen er d¸gnbemannet og avlytter kontinuerlig internasjonale n¸d- og kallekanaler på VHF og MF.I mai 2004 overtok stasjonen fjernstyringen av ¨rlandet Radio sine radioanlegg etter at denne stasjonen ble stengt, og Flor¸ Radio sitt ansvarsområde ble da utvidet til å omfatte sj¸/hav-områdene i og utenfor fylkene Sogn og Fjordane, M¸re og Romsdal, S¸r-tr¸ndelag og Nord-tr¸ndelag og strekker seg i dag fra Sognefjorden og Osebergfeltet i s¸r til R¸rvik og Heidrunfeltet i nord.

Flor¸ Radio spiller en viktig rolle innen maritim radiokommunikasjon, sj¸sikkerhet og redningstjeneste og den ligger strategisk til i forhold til olje- og fiskeriaktiviteter i den nordlige delen av Nordsj¸en og Norskehavet.

Eksterne lenker

bulletInfo fra Telenor Maritim Radio
bulletVHF Kanalkart for Norge
bulletFlor¸ Radio (NRK Sogn og Fjordane)

horizontal rule

 

Ålesund Radio

Ålesund Radios ekspedisjonsbygning.

Ålesund Radio (LGA) var en norsk kystradiostasjon som ble opprettet i 1925. Stasjonen ble fjernstyrt over ¨rlandet Radio fra og med 1. november 1990. Trafikken er nå styrt fra Flor¸ Radio.

Ålesund Radio lå på Fjelltun, bak Kråmyra. Den gang lå stasjonen i andre etasje på posthuset, men den ble flyttet til Fjelltun i 1940. Sommeren 1940 tok tyskerne kontroll over stasjonen. De satte inn sine egne apparater og offiserer. Stasjonen ble gitt tilbake i 1945.

Stasjonen hadde på det meste 15 ansatte, dette var i 1982-83. De opererte fire-fem på dagtid og to-tre på nattevakt.  I 1990, like f¸r nedleggelsen den 1. november, var det bare sju ansatte. Stasjonsbestyrer var Bernt S¸vik, som var utdannet i Sj¸forsvaret som telegrafist. 
Etter nedleggelsen ble senderne og mottakerne fjernstyrt over radionett og telenett fra ¨rlandet Radio. 

Eksterne lenker

bullet

http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/fuv/gunnarmjaaland/prosjekter/rednings.htm

horizontal rule

 

Bergen Radio 

Bergen Radio (LGB, senere LGN) var en av Norges f¸rste kystradiostasjoner. Bergen Radio ble offisielt åpnet for trafikk den 1. september 1912 og var den f¸rste stasjonen i landet som ble beregnet for korrespondanse med skip på telefoni og telegrafi i mellomb¸lgebåndet (MF). Fra starten lå både sender og mottakerdelen på Rundemanen, ett av byens syv fjell.

I 1927 ble tjenesten utvidet til å omfatte telegramekspedisjon i kortb¸lgeområdet (HF). Initiativet til dette ble den gang tatt av de ansatte ved stasjonen, som selv konstruerte egen kortb¸lgesender og antenneutstyr. Den 11. februar 1927 ekspederte Bergen Radio som en av de f¸rste stasjoner i verden, det f¸rste telegram på HF. Dette kom fra hvalfangerskipet «Sir James Clark Ross», som befant seg i Rosshavet ca. 7000 kvartmil borte.

Nedleggelse og fredning

Bergen Radio ble nedlagt 18. mars 2004 og er i dag fjernstyrt fra Rogaland Radio. I 2007 ble Bergen Radio senderstasjon fredet ved forskrift. Fredningen omfatter senderbygningens og maskinhusets eksteri¸r, interi¸r og maskinutstyr i bygningene, samt mastefundamenter, bardunfester og grunnmurer etter tidligere bygninger. Formålet med fredningen skal v¿re å sikre bevaring av et kulturminne knyttet til telekommunikasjonens historie i Norge.

horizontal rule

 

Utsira Radio

Koordinater: 

Utsira Radio (LGK) var en kystradiostasjon på Utsira (bildet) som var i drift fra juni 1919 - apr 1945.  Rekkevidden var 230 kvartmil med en Marconi-stasjon som den f¸rste tiden benyttet 300 og 600 meter. Etter bombing i 1945 ble trafikken overtatt av Stavanger Radio og Haugesund Radio.

Kilder:
1.
Fotografi fra Haugalendingen 2009-2010 (hentet i mars 2012)

horizontal rule

 

Stavanger Radio
Koordinater: 58°56′26″N 5°42′23″¨

Stavanger Radio (Amerikatelegrafen) var en senderstasjon på Ullandhaug ved Stavanger. Stasjonen ble etablert 6. desember 1919 innredet i en stor granittbygning, tegnet av arkitekten Ole Sverre, også kjent for Landbruksh¸yskolen på Ås. For bestyrer, ¨ystein Berre, og funksjon¿rer var det bygget tjensteboliger. I en mindre 6-kantet bygning var det en transformator. Stasjonen ble også omtalt som «Amerikatelegrafen» som henspeiler på at stasjonens formål var faste telegrafsamband til Boston i Amerika.

Hver ettermiddag (morgen i USA) ble det sendt 40-50 telegram. I 1921 var trafikken oppe i 100 000 telegram! Stasjonen var også relestasjon for telegramtrafikk fra Finland, Danmark, Sverige og Polen. Ullandhaug var senderen, mens det var et mindre anlegg på N¿rland for mottak. Allerede i 1925 ble det bygget ny mottaker på Fornebu utenfor Oslo.

Stasjonen var en gnistsender, trolig en Marconisender, noe som medf¸rte betydelig st¸y både fra utladninger i antenneanlegget og mekanisk st¸y fra drivverket, noe som naboene ikke satte s¿lig pris på. Stasjonen var omfattende og hadde hele 10 master, enkelte opp til 122 m. Stasjonens funksjon ble overf¸rt til Jel¸y Radio ved Moss fra 1930 og gnistsenderen på Ullanhaug avviklet i 1932. En gnistsender gir også betydelig radioteknisk st¸y og mang en radiooperat¸r var forn¸yd da «Eterhavets skrekk» gikk ut av bruk.

Etter nedleggelsen var det forslag om å benytte bygningsmassen som fengsel og det ble utarbeidet planer for dette. Noe slikt ble imidlertid aldri gjennomf¸rt. Senere huset anlegget Stavanger mellomb¸lgesender i tiden 1936-1982.

I dag er virksomheten videref¸rt av NRK-Rogaland som driver sin lokale virksomhet herfra blant annet med TV-studio innredet i den gamle senderbygningen i 1987.

 

horizontal rule

Rogaland Radio

Koordinater: 58°53′22″N 5°37′51″¨

Rogaland Radio den 21. oktober 2006Rogaland Radios bygg ved Sola flyplass, samlokalisert med Hovedredningssentralen for S¸r-Norge.   
This photo was taken by Jarle Vines.  © 2007 Jarle Vines, some rights reserved
.

Rogaland Radio (kallesignal LGQ (tidl. LGB)) er en kystradiostasjon som ligger på Sola og med anlegg på mellomb¸lge og VHF. 

Stasjonen ble åpnet av telegrafdirekt¸r Rynning-T¸nnesen den 20. oktober 1961 åpnet Rogaland Radio med ordene «Må hell og lykke f¸lge deg over de sju hav».  Stasjonens kortb¸lgeavdeling ble lagt ned fra 1. januar 2004. Radiobestyrer i 2006 var Gorm Kluge.

Innhold
1 Dekningsområde og basestasjoner
2 Nedlegging av mellomb¸lge telegrafi
3 Kortb¸lgeavdelingen 
3.1 Nedlegging av kortb¸lge telegrafi
4 Kilder
5 Eksterne lenker


Dekningsområde og basestasjoner

Rogaland Radio dekker sitt ansvarsområdet ved hjelp av 22 VHF-basestasjoner fra Lindesnes i s¸r til Lindås ved Bergen i nord, samt områdene rundt oljefeltene Valhall, Ekofisk, Draupner og Sleipner-A i Nordsj¸en.

De tre mellomb¸lgeanleggene ligger i Bergen, Vigreskogen i Rogaland og i Farsund og dekker stasjonen Nordsj¸en fra den Engelske kanal til Stad, fiskefeltene i Nordsj¸en, F¿r¸yene, Skottland og enkelte områder vest av Irland.

Rogaland Radio ble i september 2003 samlokalisert med Hovedredningssentralen for S¸r-Norge i nybygg like ved Stavanger Lufthavn, Sola. Fra 18. mars 2004 ble Bergen Radio nedlagt og anleggene deretter fjernstyrt fra Rogaland Radio.

Nedlegging av mellomb¸lge telegrafi

Mellomb¸lge telegrafi ble lagt ned ved Rogaland Radio den 1. februar 1999. F¸lgende melding ble utsendt fem minutter f¸r dette tidspunktet på 500 kHz:
cq de lgq (rogaland)
since 1919 lgq has made a continous watch on 500 khz for distress urgency and safety traffic. this period is now over. sri om/yl tks for mni qso and we hope the gmdss will take care of security as good as the morse signals have done. we gerally regret that this period has come to an end. sri and best 73 tk sk

Kortb¸lgeavdelingen

Rogaland Radio (LGU, LGB, LGJ, LGG) sin kortb¸lgeavdeling ble åpnet for trafikk i 1960 og ble nedlagt fra 1. januar 2004. Mottakerstasjonen lå i mesteparten av tiden på Skj¿veland s¸r for Sandnes, mens senderstasjonen ble satt opp i Vigreskogen, 18 km lenger s¸r.

Bakgrunnen for at stasjonen ble etablert var at man ikke kunne finne egnet sted for et kortb¸lgeanlegg i Bergen for Bergen Radio. Derfor var det naturlig å se mot J¿ren med en kyststripe uten naturlige hindere for radiotrafikk. Rogaland Radio overtok da den ble etablert alle kortb¸lgetjenestene fra Bergen Radio og en del tjenester fra Stavanger Radio.

Stasjonen var siden den ble etablert og frem til midten av 1980-tallet en av verdens travleste kystradiostasjoner. I 1967 formidlet stasjonen 599 244 radiotelegram, i 1981 ble det ekspedert 218 459 radiotelefonsamtaler på kortb¸lge, og i 1984 184 848 på radioteleksmeldinger. Årlig ble det ekspedert opptil 150 000 XLH-telegrammer. Stasjonen hadde på det meste n¿rmere 200 ansatte.

Fra midten av 1980-tallet begynte trafikken å avta, s¿rlig på grunn av innf¸ringen av andre kommunikasjonsmidler, så som satellittstasjoner og mobiltelefon.

Nedlegging av kortb¸lge telegrafi

Kortb¸lge telegrafi ble lagt ned ved Rogaland Radio den 1. desember 2000. Siden begynnelsen av november 2000 sendte stasjonen ut f¸lgende CQ-informasjonssl¸yfe:
cq cq cq de lgw lgb lgj = lgx/17074 is not working = rogaland radio closing down the morse radiotelegraphy service from 1st december 2000 = qru = qsx 4185.0 8368.5 12552.5 16736.5 +

Den 30. november 2000 ble f¸lgende melding sendt ut på CQ-sl¸yfe:
cq cq cq de lgw lgb lgj = qsx 4185 8368,5 12552,5 16736,5 kHz = rogaland radio will close down morse telegraphy from 1st december year 2000 at 0001 utc = brief history: the first coast radio station in norway (soervaagen) was opened in 1908 with long wave telegraphy. in 1912 bergen radio was opened but provided only mf telegraphy until 1927 when hf telegraphy was taken in use. rogaland radio was opened in 1960 and took over the hf service from bergen radio and has provided both mf and hf morse telegraphy until this date. on 1st december 2000 at 0001 utc the last morse signals will fade out at rogaland radio. we thank all our customers and listeners for wonderful service and cooperation throughout all these years. we will still be offering commercial service in the vhf mf and hf telephony bands. best regards = manager and staff rogaland radio, pobox 3070, 4392 sandnes norway = qru +

Den 30. november kl. 23.55 UTC og 23.59 UTC kom denne siste meldingen:
the time has come to take a last farewell with all here at lgb. with a little bit of nostalgia we "bury" our morse keys and may they r.i.p. = nw qru tu bi bi de lgb cl cl cl + + sk sk . . . - . -

Kilder

bulletDas "Letzte". Am 01. Februar 1999 beendeten viele Küstenfunkstellen die Hörbereitschaft auf 500 KHz. Aufgenommen von Heinrich Busch, Berne
bulletUtdrag av Bergen Radio's historie. Skrevet av Steinar Jensen til 90-års jubileet, ansatt ved Bergen Radio 1970-1980
 

Eksterne lenker

bulletPresentasjon av Rogaland Radio fra Telenor Mobil
bulletradionorge.jankrogh.com: Norbatt/LG2J kaller opp Rogaland Radio på kallekanal 821 for å bestille telefonsamtaler, og tildeles deretter arbeidskanal 813. Lydopptak opptatt på Bj¸rn¸ya den 11. januar 1986 av Geir Stokkeland/JW5VAA.horizontal rule

Tj¸me Radio

Koordinater: 59°24′56″N 10°29′47″¨ 

Tj¸me Radio (LGT) er en norsk kystradiostasjon i Horten i Vestfold med ansvar for blant annet å lytte på n¸dkanalene for båttrafikken fra svenskegrensa til Farsund. Tj¸me Radio lå fra 1910 til 2008 på ¸ya Tj¸me ytterst i Oslofjorden, 25 km s¸r for T¸nsberg. Tjenestene drives i dag fra Kystverkets sj¸trafikksentral i Horten.

Historikk

Tj¸me Radio ble opprinnelig opprettet av den norske marine i 1905 som radiotelegrafstasjon s¸r på Tj¸me under navnet Thoraas Signalstation. 1. juli 1910 ble stasjonen overtatt av Telegrafv¿senet uten vederlag. 15. november samme år ble Tj¸me Radio åpnet og plassert på Treidene hvor den har v¿rt siden. I 1917 ble det bygd stasjonsbygning i tilknytning til funksjon¿rboligen. I 1965 kom det ny stasjonsbygning.

Sist i april 2008 flyttet Tj¸me Radio inn i nye lokaler i Marint senter i Horten for å skape et n¿rmere samarbeid med Kystverkets sj¸trafikksentral på samme sted. Navnet Tj¸me Radio ble beholdt etter flyttingen.

Oppgaver

Da kystradiotjenesten ble lagt om i 2004, ble bare fem kystradiostasjoner igjen langs norskekysten. Tj¸me Radio fikk utvidet dekningsområdet i forhold til tidligere, med ansvar for sikkerheten på kyststrekningen fra svenskegrensen rundt Lindesnes til Farsund. Tj¸me Radio har blant annet lyttevakt 24 timer i d¸gnet hele året på VHF-kanal 16 som er n¸dkanal for båt- og skipstrafikken i området. Tj¸me Radio hjelper også fritidsbåter, for eksempel ved motorhavari og grunnst¸tninger, og nås på telefonnummer 120. Tj¸me Radio rapporterer dessuten om skip med farlig last som trafikkerer farvannet.

Da passasjerferja «Scandinavian Star» brant natt til 7. april 1990, var det Tj¸me Radio som fanget opp n¸dsignalene og ledet redningsaksjonene den f¸rste tiden. 159 mennesker omkom i ulykken, og den natta ble den mest dramatiske i Tj¸me Radios historie.

horizontal rule

 

Jel¸y Radio

Koordinater: 59°26′12″N 010°35′40″¨

Jel¸y Radio - anlegget i 2008


Jel¸y Radio (tidl. LCJ, LKJ og LKJ1) er et antenneanlegg som befinner seg s¸rvest på Jel¸ya i Moss. Anlegget omfatter også Telenors kurs- og konferansehotell med samme navn.

I 1928 besluttet Telegrafstyret at det skulle bygges en kortb¸lgesender på Jel¸y. I 1929 ble et område på 120 mål kj¸pt opp til dette formålet.[1] Stasjonen var ferdig montert i november 1930. Den f¸rste senderen, «Amerikansenderen», skulle arbeide i frekvensområdet 10 til 20 MHz. Den var vannkj¸lt og fylte det meste av bygningen, som senere, ved to ulike anledninger, ble utvidet med sidefl¸yer. Den opprinnelige senderen ble brukt som bildetelegraf og sendte bilder til K¸benhavn, Stockholm, Berlin og USA.

I 1935 ble master på 122 meter satt opp. En ny kortb¸lgesender kom på plass i 1938 og åpnet for forbindelser med S¸r-Amerika og Japan.

H¸ydepunktet for kortb¸lgetrafikken nådde sitt h¸ydepunkt på 1950-tallet. Da ble det gjort store utvidelser ved stasjonen og det ble opprettet faste, punkt-til-punkt-forbindelser til Nord- og S¸r-Amerika, Japan, Kina, Iran, Sovjetunionen, Spania, Portugal, Tyskland, Nederland, Belgia og Polen.[2] Disse ble betjent av Radiosentralen i Oslo med hurtigmorse med opp til 300 tegn per minutt.[3]

Langb¸lgesendere
Jel¸y Radio fikk etter hvert også tre ulike langb¸lgesendere. Den ene brakte nyhetssendinger fra NTB til blant annet norske aviser. Denne ble lagt ned i 1977. Den andre sendte v¿rkart én gang i d¸gnet for Meteorologisk Institutt. Den tredje sendte en kort periode trafikk til Hamburg.

Redusert drift
Gradvis mot 1970-tallet ble kortb¸lgesendingene overf¸rt til kabel og satellitt. Dette bet¸d redusert virksomhet ved Jel¸y Radio, som fra 1. januar 1995 ble ubemannet. Trafikken ble i 1994 overtatt av Rogaland Radio. Fram til 2003 ble Jel¸y Radios sendere benyttet av Utenriksdepartementet for samband med ambassadene.

Antenneanlegget er fortsatt intakt og benyttes til to maritime tjenester, radiotelefonisystemet DSC (Digital Selective Calling) som opereres fra Tj¸me Radio, og NAVTEX for v¿r- og navigasjonsvarsling, som opereres fra Rogaland Radio.

Jel¸y Radio, Telenor kurs- og konferansehotell ble åpnet i mai 1997. I låven har Norsk Telemuseum laget utstilling om Jel¸y Radios historie.[4]

Referanser
  1. ^ Fakta om Moss 2008 - 2010 Moss Kommune
  2. ^ Jel¸y Radio - historikk Jel¸y Radio, Telenor kurs- og konferansehotell
  3. ^ Så var det slutt for kortb¸lgen !!! Telenor
  4. ^ Fast utstilling Jel¸y Norsk Telemuseum

Ekstern lenke

bulletJel¸y Radio

vBulletin tracker

 

© Jan S. Krogh 2011 - 2012.  F¸rste gang publisert 09.11.2011.  Sist oppdatert 31.07.2013 .