Hopen Meteo
Back Next

 

Up
Radiostasjoner
Stasjonshistorie
Hopen Meteo
Sörvågen radio/LFS
Hopen Meteorologiske Stasjon

Tidligere Hopen Radio, nå Hopen Meteorologiske Stasjon er den ¸stligste faste bosetning på Svalbard. 

Koordinater: 76°30' 33" N 25° 00' 54" ¨

Hopen Radio/LMR (Inntil januar 1950 LMH) ble opprettet like etter andre verdenskrig, og har i likhet med Bj¸rn¸ya Radio v¿rt drevet av Vêrvarslinga for Nord-Norge.  Under krigen hadde tyskerne fra 1943-45 en meteorologisk stasjon i Husdalen som ble evakuert den 5. august 1945. Alt tysk utstyr ble v¿rende igjen på Hopen.  Fra samme år og frem til 1947 drev den norske marinen en v¿rstasjon her.  Den 1. juli 1947 overtok Vêrvarslinga for Nord-Norge driften av stasjonen og har drevet den siden.  Hopen har i motsetning til stasjonene på Jan Mayen og Bj¸rn¸ya ikke hatt status som kystradiostasjon, men v¿rt en ren meteorologisk stasjon. Bortsett fra sending av metter (meteorologiske rapporter) på telegrafi normalt direkte til Troms¸, begrenset radiotrafikken seg til noen telefonsamtaler og et telegram i ny og ne over Vard¸ Radio. H¸sten 2008 fikk stasjonen satellittsamband og man fikk anledning å ringe fjernvalg og ble tilknyttet Internett.

Kj¸kkeninngangen til stasjonen.

Hovedhuset. 

Hopen Meteorologiske Stasjon sett fra luften.

Radiostasjonen og ekspedisjonsbordet.  Stasjonen har fremdeles en del radioutstyr i drift.  Dette var hovedkommunikasjonsutstyret fram til h¸sten 2008 da Hopen Meteo fikk en fast satellittlink. Radioutstyret blir i 2012 brukt til å lese opp v¿rmelding på 1750 kHz og kanal 12 på VHF, med forutgående annonsering på 2182 kHz og kanal 16. Dette gj¸res hver dag kl 11.03 UTC og kl 23.03 UTC. Til utsendingen på mellomb¸lge brukes en Skanti MF/HF. Den brukes også som arbeidsstasjon når Hopen for eksempel er i radiokontakt med Bj¸rn¸ya eller andre, noe som jo ikke skjer så ofte lengre siden stasjonen nå har telefonsamband over satellitt. 

N¿rbilde av  radioracket. ¨verst til venstre ser vi Skanti-panelet. I tillegg finnes en Icom IC-M710 MF/HF- stasjon (¸verst til h¸yre) som er koblet til en pactor/airmail slik at det er mulig å sende tekstmeldinger når satellittlinken måtte v¿re nede. Pactorenheten er den lille lyse boksen rett over den svarte Icomen på bildet og er koblet til PC`en bildet. I tillegg har man en Icom MF/HF med pactor på reservestasjonen i tilfelle sammenbrudd i hovedbygningen.

Mottakere og AIS –  Automatisk identifikasjonssystem er et antikollisjonshjelpemiddel for skipsfarten. Fart¸yer med AIS-utstyr utveksler f¸lgende informasjon med andre fart¸y og stasjoner på land:

– IMO- identifikasjonsnummer - et syvsifret nummer som forblir uendret ved evt. overf¸ring av skipets registrering til et annet land
– Radiokallesignal - internasjonal radiokallesignal, opptil sju tegn, som er tildelt fart¸yet av sitt lands skipsregister
– Navn - inntil 20 tegn som representer navnet på fart¸yet
– Type skip/last
– Dimensjonene på skipet - til n¿rmeste meter
– Plasseringen av posisjoneringssystemets (f.eks GPS) antenne om bord på fart¸yet - i meter aktenfor baugen og meter til babord fra styrbord
– Type posisjoneringssystem - for eksempel GPS, DGPS eller Loran-C.
– Dyptgående til skipet - fra 0,1 meter til 25,5 meter
– Reisemål - maks. 20 tegn
– ETA (anslått ankomsttid) til reisemålet - UTC måned / dato time: minutt

Mot reservestasjonen og senderantennen for Skanti-stasjonen på 700 W. Hele masta er antenne. 

Mast med VHF-antenne.

Antennesletta med teppeantenne mellom mastene.

Stasjonsområdet mot havet.

Hovedbygningen sett ovenfra.

Stasjonsområdet fra s¸r mot nord med drivstoffstanken i forgrunnen.. 

 

Kilder

Korrespondanse med stasjonssjef Kåre Holter Solhjell ved Hopen Meteorologiske Stasjon (mars 2012).

Oddmund S¸reide: Hopen – Ishavs¸y og meteorologisk stasjon, Friske Tankar AS, ¨ystese 1994. ISBN 82-91386-05-6.

Redakt¸ren takker Hopen Meteorologiske Stasjon for velvillig utlån av bildene på denne siden.

vBulletin tracker
 

© Jan S. Krogh 2011 - 2012.  F¸rste gang publisert 23.03.2012.  Sist oppdatert 28.03.2012 .