Jan S. Krogh

 

Litauen
Kystradio
Mine reiser
Kontakt
Slektsforskning
Libanon
Jobb
English
Ham Radio
Acknowledgement
Passport Stamps
../ibrg.info/palmberg/enclaves.htm
Geosite
Genealogy
My Business Pages

Personalia

Født 1964 i Harstad. Oppvokst på Sandtorg.
Sivilstand Gift, ei datter.
Bopel I Vilnius, Litauen (1991 – )
Statsborgerskap Norsk

Arbeidsområder og interessefelt
Utkontraktering av industriproduksjon, og internasjonal handel.
Kartografisk produksjon; topografiske, historiske og andre tematiske kart.
Internasjonale grenseområder, særlig enklaver (eksklaver) og disputerte territorier.

Utdanning
Geografiske informasjonssystemer, GIS i arealplanlegging og kartlære (30 sp), Nord universitet (2015 – 2016)
Norsk hovedmål og sidemål, privatisteksamen, Vardø videregående skole (1989)
Radiotelegrafistutdanning, Bodø Radioskole (1980 – 1982)

Arbeidserfaring
Daglig leder og innehaver av UAB Kronen (2006 – )
Konsulent for Talgø-konsernet (1997 – 2005)
Redaktør av Litauen-Nytt (1991 – 2002)
Radaroperatør og radiotelegrafist i Forsvaret (1985 – 1990)
Radioekspeditør i Televerket (1982 – 1984)

Publikasjoner og prosjekter
Hege Boman Grundekjøn: Norge Baltikum – fra kulde til varme, Gaveca, 2017, ISBN 9788293520030: historiske kart av Norden og Baltikum.
Årbok for Vardø 2016, Vardøhus Museumsforening, ISBN 9788291489056: artikkelen Dagbok for krigsåret 1940, ss. 75 – 92.
Norsk Veterannettverk: innsamling, skanning og publisering av Blue Beret og minnebøker (2001 – 2014)
Jan S. Krogh: The Hessdalen Report, Reflections of reported atmospheric light phenomena and other observed objects in Holtålen county and surronding areas 1870 – 1990, NIVFO, Trondheim, 1990.

Verv
President av International Border Research Group (2012 – )
Administrator av gruppen UNIFIL - Norbatt på Facebook (2009 – 2017)
Leder av Den norske klubb i Litauen (1997 – 1999 og 2010 – 2013)
Valgkomitemedlem, Norwegian-Lithuanian Chamber of Commerce, Vilnius (2009 – 2011)

Fritidsinteresser
Reiser, grenseforskning, genealogi og amatørradio.

Tilsluttet
Sambandssoldatenes Forening
Norske Reserveoffiserers Forbund
Denne siden ble sist oppdatert 01 mai 2017 .